Promotionครบรอบ 60 ปี ราคาพิเศษ !!

เกี่ยวกับเรา

   โรงหล่อพระพุทธรูปไทยแลนด์ได้เปิดดำเนินงานมากว่า 40 ปี เรารับหล่อพระทั้งกรรมวิธีโบราณ ซึ่งคือการหล่อทั้งองค์ หรือวิธีสมัยใหม่คือการหล่อประกอบโดยมีช่างฝีมือดีเยี่ยม เราเน้นถึงมาตรฐานและการบริการที่ประทับใจในปัจจุบัน มีกำลังการผลิตพระพุทธรูป สูงที่สุดในประเทศ  ทางโรงงานตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการริเริ่มเปลี่ยนกระบวนการเผา จากการใช้นำมันเป็นเชื้อเพลิง มาเป็นการใช้แก๊สแทน ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ส่งผลให้ลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ ประกอบกับ การนำเทคโนโลยีด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการออกแบบ เช่น CAD Computer Aid Design, CAM Computer Aids Manufacturing และ CAE Computer Aids Engineering ส่งผลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ สวยงาม คุณภาพสมบูรณ์มากขึ้น และลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ผิดพลาด โดยทางโรงงานให้บริการหล่อทั้งพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ และวัตถุมงคล หากท่านต้องการทราบข้อมูล ราคา หรือปรึกษางานที่ท่านต้องการสั่งทำ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำท่าน ตลอดจนสร้างผลงานให้ท่านด้วยคุณภาพที่ท่านพึงพอใจในราคาย่อมเยาว์ จากโรงงาน และรับประกันว่าท่านจะไม่ผิดหวังเมื่อใช้บริการของเรา


จุดมุ่งหมายและปณิธาน ของเราเพื่อสังคม

   ทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะแบ่งผลกำไรทุก ๆ ปีโดยจะตั้งงใจจะจัดตั้งมูลนิธิ ช่วยเหลือสังคม และตั้งใจที่จะมีโครงการดังต่อไปนี้
1. ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนแต่ขาดทุนทรัพย์ในการเล่าเรียนจนถึงปริญญาตรี
2. ทําบุญ บริจาควัด เน้นเรื่องการ สอนปฏิบัติธรรม

 

 บริษัท Bhudda-Thailand ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี2560 แด่ นักเรียน 

โรงเรียนวัดสันติการาม ต. ทุ่งหลวง อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
1.เด็กชายเพชรายุทธ พลขันธ์
2.เด็กหญิงอภิสรา โสไกร
3.ด.ญ.ปพัทศรา ขุนไชย
4.ด.ญ.สุจิตรา เจียมอก
5.เด็กชายภาคภูมิ พันธ์ฟัก

โรงเรียน ศึกษานารี
1.ด.ญ. สุพิชฌาย์ ชัยแก้ว

 

ผลงานของเรา

โรงหล่อพระพุทธรูป-ไทยแลนด์ของเราให้บริการหล่อทั้งพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ และวัตถุมงคล

โรงหล่อพระพุทธรูป-ไทยแลนด์,www.buddha-thailand.com

โรงหล่อพระพุทธรูป-ไทยแลนด์ www.buddha-thailand.com

Engine by shopup.com